Έντυπα και Κανονισμοί

Ημερολόγιο έντυπα και κανονισμοί για συμμετοχή στούς αγώνες της Κυπριακής Ομοσπονδίας Μοτοσικλέτας.  

'Εντυπο Ημερομηνία
ΕΝΤΥΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΗ Scramble Λεμεσού  15/02/2021 Download
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2020-2021 13/10/2020 Download
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 13/10/2020 Download
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ  13/10/2020 Download
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ 13/10/2020
Download
ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΑ
13/10/2020 Download
ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ  13/10/2020
Download
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΜΟΤΟΚΡΟΣ 2019-2020  13/10/2020
Download
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ENDUROSPRINT 2020-2021 13/10/2020
Download
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ SCRAMBLE 2020-2021 13/10/2020
Download
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 2020-2021 13/10/2020 Download
ΓΕΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 2020-2021 13/10/2020 Download
ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ  13/10/2020  Download
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜ  13/10/2020  Download
ΔΙΑΤΑΞΗ 1 13/10/2020
Download
ΔΙΑΤΑΞΗ 2  13/10/2020
Download
ΔΙΑΤΑΞΗ 3 13/10/2020
Download
ΔΙΑΤΑΞΗ 4  13/10/2020
Download