Έντυπα και Κανονισμοί

Ημερολόγιο έντυπα και κανονισμοί για συμμετοχή στούς αγώνες της Κυπριακής Ομοσπονδίας Μοτοσικλέτας.  

'Εντυπο Ημερομηνία
ΕΝΤΥΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΗ ΓΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ 8-9/05/2021  06/05/2021 Download
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2020-2021 26/04/2021 Download
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 13/10/2020 Download
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ  13/10/2020 Download
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ 13/10/2020
Download
ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΑ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗΣ
13/10/2020 Download
ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ  01/04/2021
Download
ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΗΛΙΚΙΑΣ  01/04/2021 Download
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΜΟΤΟΚΡΟΣ 2020-2021  13/10/2020
Download
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ENDUROSPRINT 2020-2021 13/10/2020
Download
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ SCRAMBLE 2020-2021 13/10/2020
Download
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 2020-2021 13/10/2020 Download
ΓΕΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 2020-2021 13/10/2020 Download
ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ  13/10/2020  Download
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 13/10/2020 Download
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜ  13/10/2020  Download
ΔΙΑΤΑΞΗ 1 13/10/2020
Download
ΔΙΑΤΑΞΗ 2  13/10/2020
Download
ΔΙΑΤΑΞΗ 3 13/10/2020
Download
ΔΙΑΤΑΞΗ 4  13/10/2020
Download